Site home

Ealing match results on Thursday 27th April 2017

Results summary

NameMatchesMatch points
PlayedWonLostDiff.WonLostDiff.
Darren Woodcock2110550
Alan Beckerson32111055
Mardi Ohannessian312-1510-5
Petar Vidovic431215510
Darius Firouzi312-1510-5
Michael Hewson440420020
Joseph Sarkis2110550
Elias Hallak32111055
Aydin Sheikhzadeh312-1510-5
Jysen Quah422010100
Len Brown431215510
Paul Pfanner312-1510-5
Ben Owen2110550
Tariq Siddiqi422010100
Philippe Gerard202-2010-10
Peter Bennet101-105-5
Monica Beckerson202-2010-10
Steve Farrell101-105-5

Matches in chronological order

DatePlayer 1 Player 2Notes
12017-04-27Darren Woodcock5-Philippe Gerard
22017-04-27Alan Beckerson5-Paul Pfanner
32017-04-27Mardi Ohannessian5-Peter Bennet
42017-04-27Petar Vidovic5-Jysen Quah
52017-04-27Darius Firouzi5-Monica Beckerson
62017-04-27Michael Hewson5-Tariq Siddiqi
72017-04-27Joseph Sarkis5-Aydin Sheikhzadeh
82017-04-27Elias Hallak5-Len Brown
92017-04-27Alan Beckerson5-Darren Woodcock
102017-04-27Petar Vidovic5-Mardi Ohannessian
112017-04-27Michael Hewson5-Darius Firouzi
122017-04-27Elias Hallak5-Joseph Sarkis
132017-04-27Petar Vidovic5-Alan Beckerson
142017-04-27Michael Hewson5-Elias Hallak
152017-04-27Michael Hewson5-Petar Vidovic
162017-04-27Aydin Sheikhzadeh5-Monica Beckerson
172017-04-27Jysen Quah5-Philippe Gerard
182017-04-27Len Brown5-Tariq Siddiqi
192017-04-27Paul Pfanner5-Steve Farrell
202017-04-27Jysen Quah5-Aydin Sheikhzadeh
212017-04-27Len Brown5-Paul Pfanner
222017-04-27Len Brown5-Jysen Quah
232017-04-27Ben Owen5-Darius Firouzi
242017-04-27Tariq Siddiqi5-Mardi Ohannessian
252017-04-27Tariq Siddiqi5-Ben Owen

Search current seasonView results of: