Site home

Edinburgh match results on Sunday 8th May 2016

Results summary

NameMatchesMatch pointsMoney
PlayedWonLostDiff.WonLostDiff.SessionsDiff.
Kasim Yilmez211057-200
Shona Thomson312-1310-700
Mikolaj Staszek312-158-300
Gareth Timms22021001000
Brenda Rafferty211033000
Chris Collins211055000
David Findlay110150500
Kristen Johnson101-103-300

Matches in chronological order

DatePlayer 1 Player 2Notes
12016-05-08Kasim Yilmez5-Mikolaj Staszek
22016-05-08Shona Thomson3-Brenda Rafferty
32016-05-08Mikolaj Staszek5-Shona Thomson
42016-05-08Gareth Timms7-Kasim Yilmez
52016-05-08Gareth Timms3-Mikolaj Staszek
62016-05-08Brenda Rafferty3-Kristen Johnson
72016-05-08Chris Collins5-Shona Thomson
82016-05-08David Findlay5-Chris Collins

Search current seasonView results of: